• image description

  1. Письмові консультації з питань застосування законодавства та аналіз правової проблеми, розроблення схеми її оптимального вирішення з урахуванням інтересів замовника.

  2. Експертиза та розроблення договорів та контрактів, запитів, звернень, заяв та інших документів.

  3. Аналіз якості наданої правової допомоги фахівцями сфери юридичних послуг.

  4. Підготовка витягів із законодавства, що регулює питання, які цікавлять замовника.

  5. Консультації з питань, що виникають у відносинах зі страховими компаніями, банками, іншими фінансовими установами.

  6. Допомога фізичним та юридичним особам у відносинах із банками, що склались в період кризи.

  7. Розроблення процесуальних документів (претензія, позов, клопотання тощо), які подаються до судових органів, в тому числі апеляційні та касаційні скарги, скарги до прокуратур, податкових служб, інших фіскальних установ та організацій.

  8. Розроблення стратегії ефективного ведення судових справ, підготовка текстів судових дебатів та аналіз дій суду на відповідність вимогам національного судочинства.

  9. Захист та представництво інтересів замовника в судових або інших органах (організаціях).

  10. Правова допомога фізичним, юридичним особам та приватним підприємцям.

  11. Надання послуг із консалтингу.

 • 1. Ведення кадрового обліку – налагодження та супроводу кадрового обліку підприємства відповідно до вимог нормативних документів.

  2. Відновлення кадрового обліку – комплекс дій щодо перевірки відповідності кадрового обліку вимогам трудового законодавства та державних стандартів у сфері ведення кадрів, а також оформлення та відновлення відповідних документів.

  3. Кадровий консалтинг – комплекс послуг, орієнтованих на процеси, що пов’язані з підвищенням ефективності використання трудового ресурсу:

  a. Аналіз ефективності організаційно-штатної структури, розподілу посадових обов’язків.

  b. Оцінка персоналу замовника та відповідність працівників займаній посаді.

  c. Моніторинг заробітної плати за посадами.

  d. Надання рекомендацій щодо мотивації працівників.

  4. Консультації – усні та письмові роз’яснення норм чинного трудового законодавства, підзаконних нормативних актів, передбачених правил ведення кадрового обліку та (або) відповідальності за порушення вищезазначених норм.

 • image description

  1. Аудит кризових станів бізнесу (кредитів, позик, господарських та податкових боргів).

  2. Ведення комплексного бухгалтерського обліку підприємств різних форм власності.

  3. Облік усіх форм оподаткування – загальної системи, єдиного податку юридичних та фізичних осіб, фіксованого податку.

  4. Створення бухгалтерського обліку на підприємстві, надання методичної та практичної допомоги.

  5. Ведення окремих ділянок бухгалтерського обліку замовника.

  6. Відновлення бухгалтерського обліку минулих періодів, який не проводився з різних причин.

  7. Відновлення первинної та бухгалтерської документації замовника.

  8. Проведення внутрішніх ревізій та аудиту всіх напрямків господарської діяльності.

  9. Представництво замовника в органах державної влади та місцевого самоврядування районного, міського та обласного рівнів.

  10. Консультації з різних питань.

 • image description

  1. Організація документообігу підприємства відповідно до вимог нормативних документів:

  a. Прийом, розгляд і реєстрація документів.

  b. Порядок обробки, розробки та відправлення вихідної документації.

  c. Організація контролю за виконанням документів.

  d. Систематизація документів. Справа. Номенклатура справ. Зберігання справ.

  e. Підготовка та передача справ у відомчий архів.

  2. Відновлення документообігу підприємства.

  3. Консалтинг із діловодства.

  4. Консультації.

 • image description

  1.Складання договорів купівлі-продажу, оренди, сервітуту земельної ділянки та ін.

  2.Юридичний супровід одержання правовстановлюючих документів на землю.

  3.Консультації у земельних спорах та питаннях.

  4.Визначення порядку користування земельними ділянками.

  5.Правова еспертиза правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомості.

  6.Представництво в державних органах та органах місцевого самоврядування у земельних спорах і питаннях.

  7.Представницвто інтересів у земельних спорах у суді тощо.