Попереднє рішення щодо класифікації товарів: роз’яснення юрисконсультів

Житомирська юридична компанія «Кодекс» надає допомогу у підготовці документів з метою отримання попереднього рішення митних органів щодо зменшення ризиків зовнішньоекономічних операцій.

Попереднє рішення – це документ установленої форми, який приймається за результатами розгляду документів Державною фіскальною службою України (далі – ДФС).

Попередні рішення можуть прийматися з питань:

1) класифікації товарів (у тому числі комплектних об’єктів, що постачаються в розібраному стані декількома партіями протягом тривалого періоду) згідно з УКТ ЗЕД;

2) визначення країни походження товарів;

3) надання у випадках, передбачених цим Кодексом, дозволу на поміщення товарів в окремі митні режими.

Такі рішення виносяться ДФС до початку переміщення товарів через митний кордон України.

Наявність попереднього рішення надасть можливість деталізувати фінансові витрати контрагентів, підвищить оперативність проведення митного оформлення, зменшить відповідно витрати, які пов’язані з простоєм транспортних засобів або зберіганням товарів, за час, коли митними органами з’ясовуються питання, які могли бути вирішеними до митного оформлення, а саме – під час періоду прийняття попереднього рішення.

Попереднє рішення є обов’язковим для виконання будь-яким митним органом. Попереднє рішення діє три роки з дати його винесення, якщо факти й умови, на підставі яких було прийняте це рішення, залишатимуться незмінними.

Наприклад, для отримання попереднього рішення з питання класифікації товарів ДФС необхідно надати таку інформацію:

1) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це у відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті) фізичної особи – заявника;

2) найменування, місцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України юридичної особи – заявника;

3) контактні телефони заявника та адресу, на яку необхідно надіслати попереднє рішення (відповідь) на звернення.

Разом з такою інформацією заявник додатково надає документи, що мають відомості, необхідні для прийняття попереднього рішення:

- зовнішньоекономічний договір (контракт);

- технічні умови, технологічні схеми виготовлення товару (за наявності);

- фотографії, креслення товару (за наявності);

- дозволи і сертифікати уповноважених державних органів (за наявності);

- специфікації, каталоги та паспортні дані про товар виробника (за наявності);

- сертифікати походження товару, дозволи, маркувальні етикетки (за наявності).

Для встановлення додаткових характеристик і властивостей товару до звернення в разі потреби додаються зразки товару.

Документи подаються у вигляді оригіналів або їхніх копій, завірених у встановленому законодавством порядку. Якщо оригінали документів складені іноземною мовою, заявник повинен забезпечити їх переклад українською мовою.

Більш детальну інформацію, консультації та якісний юридичний супровід при оформленні митних документів Ви можете отримати, звернувшись до юрисконсультів Житомирської юридичної компанії «Кодекс» за адресою: м. Житомир (приміщення офісного комплексу «Житомир»), вул. Степана Бандери, 7 (вул. Чапаєва, 7), офіс 201, тел. для довідок: (0412) 41-39-20; (067) 411-44-16 та e-mail: zt_kodex@ukr.net.